The First Tee of Tucson

Trini Alvarez – El Rio Golf Course
1400 W. Speedway Blvd.
Tucson, Arizona 85745
Phone: (520) 628-1555

Contact Us